สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ค่ายสิงห์-ราชภัฏกาฬสินธุ์ อาสาพัฒนาชุมชน       โครงการทอดกฐินสามัคคี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดขึ้นใน พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ทอดถวาย ณ วัดบ้านดงสวาง ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์       โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อ 29 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์       โครงการบายศรีสู่ขวัญ ปีใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์       โครงการคุณธรรม จริยธรรม และแห่เทียนเข้าพรรษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดขึ้นใน กรกฎาคม 2556 ณ วัดสว่างวารีหนองน้อย ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์       กีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ - มหาวิทยาลัยนครพนม - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย       เชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม)       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557       โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ประจำปี 2558-2559     
       เมนูหลัก
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  6
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  336
  เยี่ยมชมปีนี้ :  336
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  29,459
  IP :  23.22.240.119
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

       ข่าวประชาสัมพันธ์
       ข่าวกิจกรรม
ค่ายสิงห์-ราชภัฏกาฬสินธุ์ อาสาพัฒนาชุมชน (อ่าน : 819)
โครงการทอดกฐินสามัคคี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดขึ้นใน พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ทอดถวาย ณ วัดบ้านดงสวาง ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน : 534)
โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อ 29 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน : 457)
โครงการบายศรีสู่ขวัญ ปีใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน : 403)
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และแห่เทียนเข้าพรรษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดขึ้นใน กรกฎาคม 2556 ณ วัดสว่างวารีหนองน้อย ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน : 429)
 
       ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2557 (อ่าน : 258)
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชชา (อ่าน : 268)
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (อ่าน : 332)
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง“พลิกฟื้นอุตสาหรกรรมกุ้งไทยด้วยงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน“ (อ่าน : 273)
 
       ทุนวิจัย
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (อ่าน : 556)
เชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม) (อ่าน : 575)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 (อ่าน : 595)
โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ประจำปี 2558-2559 (อ่าน : 632)
ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน : 458)
 

ค่ายสิงห์-ราชภัฏกาฬสินธุ์ อาสาพัฒนาชุมชน
โครงการทอดกฐินสามัคคี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดขึ้นใน พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ทอดถวาย ณ วัดบ้านดงสวาง ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....